Referat af generalforsamling i Odense den 6. april 2013

 

Referat af generalforsamling i IDF 2013

 

1)        Bo Austad blev valgt som dirigent og erklærede indkaldelsen til generalforsamlingen for lovlig.

 

2)        Mht. bestyrelsens beretning for 2012 blev der henvist til denne i IDF- Nyt nr. 1 2013

 

3)        Kasséren  fremlagde det revideret regnskab for 2012, dette offentliggøres i IDF Nyt nr. 2 2013. Der er tale om mindre korrektioner ifht. det regnskab der blev offentliggjort i IDF Nyt nr. 1 2013.

4)        Det foreløbige budget for 2013 blev enstemmigt godkendt med den rettelse, at der på udgiftsposten foreløbigt skal afsættes kr.- 10.000 til foreningens deltagelse i IPOPI i år i Portugal. Beløbet vil blive søgt sponsoreret.

5)        Det foreløbige budget for 2014 blev enstemmigt godkendt med den rettelse, at der på udgiftsposten skal afsættes kr.- 10.000 til foreningens deltagelse i IPOPI 2014. Beløbet vil blive søgt sponsoreret.

6)        Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til kontigentopkrævning for 2014, se IDF-Nyt nr. 1, 2013.  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7)        Valg til bestyrelsen forgik ved skriftlig afstemning.

Valgt blev:
Beate Holm
Michael Bramsen
Diana Myjak Andersen
Jette Agerholm

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Formand: Annette Vestberg Lund
Næstformand: Bo Austad
Kassér: Birgit Palm Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Beate Holm
Bestyrelsesmedlem: Michael Bramsen
Suppleant: Diana Myjak Andersen
Suppleant: Jette Agerholm

8)        Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Jesper Fog Schouw (revisor)
Britta Fandrup (revisor)
Søren Jensen (revisorsuppleant)

9)        Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag

10)      Eventuelt:
Det besluttes, at afholde et bestyrelsesmøde møde hvor samtlige vedtægter sættes under lup ifht. foreningens fremtidige interesser.  Eventuelle ændringsforslag vil blive fremsat på næste generalforsamling.

 

 

Mødet sluttede i god ro og orden med tak til ”Mødestedet I Odense”, hvor generalforsamlingen blev afholdt, for meget fin forplejning og behandling!

 

Referent

Beate Holm    
                                           

 

 

 

© 2010 Immun Defekt Foreningen