Episodisk/periodisk feber generelt

NAVNEpisodisk/periodisk feber
GENERELT

Syndromer med periodisk feber indgår i gruppen af såkaldte autoinflammatoriske sygdomme, en parallel til de autoimmune sygdomme. Men i modsætning til disse, kan de tilsyneladende spontant opståede perioder med inflammation ikke sættes i forbindelse med en immundefekt, og selv om rutine - blodprøverne kunne tyde på infektion, er det som regel ikke muligt at påvise en sådan. Syndromerne med periodisk feber udgør en væsentlig differentialdiagnose til de primære immundefekter.

”Efter min erfaring er sådanne tilfælde både dramatiske og unikke i det hav af børn som vurderes i den primære og sekundære sektor på grund af tilbagevendende feber eller fordi de er ”syge hele tiden”.
To kardinaltegn er begge en nødvendighed og et særkende: Det første er, at episoderne optræder med en regelmæssighed som et urværk, det andet er barnets komplette velbefindende mellem episoderne.” Sarah S. Lon

© 2010 Immun Defekt Foreningen