Kronisk Idiopatisk Neutropeni

NAVNKRONISK IDIOPATISK NEUTROPENI
GENERELTChronic Idiopapathic Neutropenia 
IMMUNOLOGI 
SYMPTOMERSygdommen optræder oftest af uforklarlige årsager, heraf betegnelsen “idiopatisk”.
Kronisk idiopatisk neutropeni er en generel betegnelse for tilfælde af Alvor Kronisk Neu-tropeni, som ikke klart falder ind under enten Cyklisk eller medfødt neutropeni. Patienterne har oftest tidligere haft normale neutrofil-tællinger, og et mønster af pådragne infektioner. I nogle af disse tilfælde synes andre immunforsvarsproblemer involveret, men det er som oftest vanskeligt at adskille dem på troværdig vis fra egentlig idiopatisk neutropeni.
Sygdommen optræder både hos børn og voksne. 
DIAGNOSESe neutropeni, alment 
BEHANDLINGDe fleste patienter reagerer godt på behandling med G-CSF, men behøver langtidsbe-handling.  
GENETIKArvegangen er p.t. ikke fastlagt 
PROGNOSE
Hos børn synes sygdommen at udvikle sig mildt og oftest forsvinder den af sig selv. 
HYPPIGHEDUkendt 
MERE INFO
www.neutropenia.ca/about/  

© 2010 Immun Defekt Foreningen