Hyper IgM syndrom

NAVNHYPER IgM SYNDROM
GENERELT 
IMMUNOLOGISygdommen findes i fire genetiske varianter:
  • Type 1: X – bundet, recessiv arvegang med CD40 Ligand (binding) (CD40L) defekt. Berører T - cellernes evne til at stimulere B-cellerne.
  • Type 2: Autosomal, recessiv arvegang med AID (activation induced cytidine deaminase) defekt. Berører B -cellernes modning i kimcentrene.
  • Type 3: Autosomal recessiv arvegang med CD40 defekt. B – celle defekt med nedsat evne til at skifte (switche) immuglobulinklasse fra IgM til IgG og IgA.
  • Type 4: X – bundet, recessiv  UNG (uracil-DNA glycosylan) defekt med indre signalforstyrrelser i cellens kerne. Unge med dette syndrom har ofte høje værdier af IgM. De har imidlertid intet IgA og de har meget lave IgG -værdier samt lave antistof - titre.
SYMPTOMERPå et eller andet tidspunkt før deres første fødselsdag begynder børn med Hyper IgM Syndrom at lide af infektioner i ørerne, bihulerne, lungerne og mandlerne. Mange udvikler sår i munden. Patienterne er særligt følsomme over for Pneumocystis jerovici og Cryptosporidium parvum, og har ofte diarré.Et andet aspekt ved Hyper IgM Syndrom er autoimmune sygdomme. Autoimmune angreb på de røde blodlegemer fører til blodmangel, medens autoimmun ødelæggelse af de infektionsbekæmpende neutrofile celler fører til neutropeni (lavt antal hvide blodlegemer) og øget risiko for infektioner.Ca. 50 % af patienterne har forstørret lever og milt (lymfoid hyperplasi).
DIAGNOSEStilles ved at konstatere forhøjet eller normal tilstedeværelse af IgM, men mangel på de øvrige klasser af immunglobuliner, specielt IgA.CD40L ekspression(udtryk) måles ved hjælp af flow cytometri (målemetode til bestemmelse af specifikke CD- molekyler) på aktiverede T - celler.CD40 ekspression kan måles ved hjælp af flow cytometri på monocytter eller B-celler.Kvindelige patienter med hyper - IgM syndrom bør undersøges for CD40L mutation, hvis CD40 mutationeller anden kendt mutation ikke er påvist.
BEHANDLINGAntibiotikaprofylakse mod Pneumocystis jerovici gives til alle patienter, som er suspekte for eller har fået diagnosen CD40 eller CD40L defekt.Desuden Azithromycin forebyggende mod cryptosporidium infektionEvt. neutropeni behandles med granulocyt – koloni stimulerende faktor (G-CSF).Endvidere gives immunglobulin (0,4g / kg / 21dg.). Se dog afsnittet om selektiv IgA defekt.(På sigt kan man evt. behandle med rent CD40L). Dette giver ikke alene patienten den manglende IgG, men får også IgM -niveauet til at falde.Knoglemarvstransplantation / stamcelletransplantation kan kurere CD40L defekt.
GENETIKSe IMMUNOLOGI
PROGNOSE
Dødeligheden høj (40 % ved 20 års alder), men på adækvat behandling kan mange unge blive symptomfrie og leve et normalt liv.
HYPPIGHEDAntal patienter pr. år i Danmark: 2 for hver ca. 1 million.
MERE INFO
Yderligere oplysninger kan fås på hjemmesiden: www.sos.se/smkh/

© 2010 Immun Defekt Foreningen