Hvor skal vi gå hen - 3

 

Den 16. oktober 2010 sendte IDF et enslydende brev til alle 5 regioner, for at få rede på, hvor immundefekte patienter skal behandles og kontrolleres i fremtiden.

 

Resultat ser således ud:

 

Region

Børn

Voksne

Hovedstaden

 

Svar: 16. marts 2011

Rigshospitalet

Pædiatrisk Klinik II, TXID

Overl., prof. Carsten Heilmann

Overl. Klaus Müller

Rigshospitalet

Epidemiklinikkens Ambulatorum

Overl. Terese Katzenstein

Optageområde: ”Byen” og ”Midt”

Hvidovre Hospital Børneafdelingen

Overl. Vibeke Rosenfeldt

Hvidovre Hospital

Infektionsmedicins Amnulatorium

Overl. Ove Andersen

Optageområde: ”Syd” og ”Nord”

Hillerød Hospital

Børneafdelingen

Over. Verner Petersen

Hillerød Hospital

Lunge-infektions med. Afd.

Overl. Thyge Lynghøj Nielsen

 

Sjælland

 

Svar: 22. februar 2011

Næstved Sygehus

Børneafdelingen

Overlæge Vagn Brændholt

 

Patienter i Ig-behandling følges på Rigshospitalet, Medicinsk Afd. Fremtidigt forventes behandling tilbudt på Roskilde Sygehus, Medicinsk Afd

.

Patienter som ikke er i Ig-behandling: Roskilde Sygehus, Med. Amb. Overlæge Niels Højlyng

 

Syddanmark

 

Svar: 2. december 2010

Odense Universitetshospital,

Børneafdeling H

Konst. Overlæge Niels Fisker

Efterfølgende kan der efter konkret aftale, ske behandling og opfølgning på de lokale børneafdelinger.

 

Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Enkelte patienter fortsætter deres kontrol på Kolding Sygehus som hidtil.

Midtjylland

 

Svar: 27. januar 2011

Skejby Sygehus
Børneafdeling A3
Overlæge, dr. med. Troels Herlin
Overlæge Jens Veirum

Skejby Sygehus
Infektionsmedicinsk afdeling Q
Q-Ambulatoriet
Overlæge. Carsten Schade Larsen

 

Nordjylland

 

18. marts 2011

Aalborg Sygehus Nord

Børneafdelingen

 

Aalborg Sygehus Syd

Infektionsmedicinsk Afdeling

 

 

Over., prof. Henrik Nielsen

Overlæge Steen Terpling

© 2010 Immun Defekt Foreningen