Advarselstegn

Advarselstegn på Primær Immundefekt

En primær immundefekt forårsager infektioner, der ofte vender tilbage som er svære at kurere - hos børn som hos voksne.
Hvis dit barn udviser et eller flere af følgende tegn, bør du tale med din læge om muligheden for en primær immundefekt.

 1. 6 eller flere mellemøreinfektioner pr. år, eller komplikationer som kronisk perforation af trommehinde eller mastoidit (betændelse i nærliggende knoglevæv)
 2. Børn: 2 eller flere alvorlige forkølelser pr. år
 3. Infektioner, som ikke responderer på antibiotisk behandling
 4. Svære lungebetændelser eller hyppigt tilbagevendende infektioner i nedre luftveje
 5. Dårlig trivsel med mange infektioner
 6. Kronisk svamp i munden eller på huden (efter 1. leveår)
 7. Infektioner med usædvanligt forløb eller årsag
 8. Indre infektioner som f.eks. osteomyelitis (knoglemarvsbetændelse), meningitis (hjernebetændelse), sepsis (blodforgiftning), eller organabsces (bylder på/i indre organer)
 9. Kendt primær immundefektsygdom i familien

Hvis du selv som voksen udviser et eller flere af følgende tegn, bør du tale med en læge om muligheden for en primær immundefekt:

 1. 2 eller flere antibiotikakrævende luftvejsinfektioner pr. år, f. eks otitis media (mellemørebetændelse), bakteriel sinuitis (bihulebetændelse), bronchitis, pneumoni (lungebetændelse)
 2. Infektioner, som ikke responderer på antibiotisk behandling
 3. Indre infektioner som f. eks. osteomyelitis (knoglemarvsbetændelse), meningitis (hjernehindebetændelse), sepsis (blodforgiftning), eller organabsces (bylder på/ i indre organer)
 4. Infektioner med usædvanligt forløb eller årsag
 5. Kendt primær immundefektsygdom i familien

Skønt en primær immundefektsygdom kan være alvorlig, er den sjældent dødelig, og kan som regel kontrolleres.


 


Udfærdiget af: Overlæge dr. med. Poul Andersen, Skejby Sygehus, Overlæge dr. med. Carsten Heilmann, Rigshospitalet, Overlæge dr. med. Troels Herlin, Skejby Sygehus, Overlæge dr. med. Klaus Müller, Rigshospitalet, Overlæge dr. med. Henrik Permin, Bispebjerg Hospital, Afdelingslæge Vibeke Rosenfeldt, Hvidovre Hospital, Overlæge dr. med Niels Henrik Valerius, Hvidovre Hospital.

© 2010 Immun Defekt Foreningen